Uitvaartverzekeringen

Uitvaartverzekeringen
maandag 27 september 2021

"Wilt u ons eens bezoeken voor een 'laatstewensengesprek'? Wij zijn gelukkig niet ziek, maar we raken op leeftijd, en mijn vrouw en ik vinden het prettig voor onze kinderen om vast te leggen hoe we onze uitvaart willen. Daarnaast willen we weten hoeveel geld wij daarvoor dienen te reserveren, zodat we onze kinderen straks bij een overlijden niet met onverwachte kosten verrassen."

Een dergelijk telefoongesprek voer ik steeds vaker. Ik maak een afspraak met de mensen en vaak vinden deze gesprekken in een prettige sfeer plaats, zonder dreiging van ziekte of naderend overlijden. Oudere, maar ook jongere mensen willen steeds vaker geïnformeerd worden over hoe het nu precies zit.
 
Zo komt ook regelmatig de uitvaartverzekering aan de orde. Er zijn op dat gebied verschillende aanbieders en er wordt een verschil gemaakt tussen een naturaverzekering en een kapitaalverzekering. De verzekerden denken dat ze verplicht zijn om hun uitvaart door de betreffende verzekeraar te moeten laten organiseren. Deze verzekeraars hebben - naast de verzekeringspoot – ook een uitvaartafdeling, en op de polis staat vermeld dat men 'bij overlijden' een bepaald telefoonnummer moet bellen, waardoor ze automatisch bij de uitvaartonderneming terechtkomen die bij de verzekeraar hoort.
 
Ik leg de mensen dan uit dat men altijd vrij is om zelf te kiezen welke uitvaartondernemer de uitvaart van hun dierbare mag organiseren. Natuurlijk mag dat de uitvaartondernemer zijn die gelieerd is aan de verzekering, maar het mag ook een willekeurige andere uitvaartondernemer zijn. Ook hiervoor geldt: we zijn vrij in het maken van keuzes en zeker in zo’n belangrijke periode tussen overlijden en uitvaart, is het prettig begeleid te worden door iemand die je aanspreekt en niet door een wildvreemde of meerdere mensen. 

Vaak gebeurt het dat de verzekeraar aangeeft een lagere uitkering te doen uit de betreffende uitvaartverzekering als er gekozen wordt voor een andere uitvaartonderneming dan die aan de verzekering verbonden is. In de praktijk heb ik al regelmatig kunnen laten zien dat door het niet berekenen van provisies op de geleverde producten en diensten voor de uitvaart, ik die verschillen in uitkering in z’n geheel of voor een groot deel kan opheffen. Door het niet berekenen van opslagen op o.a. de kist, de bloemen, het teruggeven van de mediakorting op de krantenadvertentie en het berekenen van de kostprijs van de rouwkaarten in plaats van daar een opslag op te zetten, kunnen grote besparingen gerealiseerd worden. Deze werkwijze is eerlijk en transparant, zonder verborgen kosten.

En dan is er nog het punt van keuzevrijheid. Zo is bijvoorbeeld één van de grootste uitvaartondernemingen van Brabant niet de eigenaar van Crematorium Tilburg. Als verzekerden bij deze uitvaartonderneming de crematieplechtigheid toch daar willen organiseren, dient er in sommige gevallen bijbetaald te worden. Mensen zijn dus niet vrij in hun keuze van crematorium, maar worden daarin beïnvloed door de verzekeraar. Mensen die deze uitleg horen zijn iedere keer weer verbaasd. Vandaar dat ik deze column een keer hier aan wijd. Geen inspirerend onderwerp, maar wel belangrijk. Want kennis geeft inzicht en inzicht leidt tot het maken van bewuste keuzes. Zodat u verzekerd bent van een goed afscheid.