Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren

Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren
dinsdag 21 februari 2023


Een uitspraak die vaak bij begrafenissen te horen is, maar nieuwe rituelen komen op en ook bij crematies zijn er nieuwe of vernieuwde rituelen die steun kunnen geven in het verwerkingsproces. Onderstaand heb ik een aantal gegevens verwerkt van een interessant Radio1 programma over wensen en ideeën van jongeren en ouderen.

Voor wat betreft “lichaamsverwerking”, geeft 57% de voorkeur aan cremeren, 33% aan begraven en 7% aan ter beschikking stellen aan de wetenschap.
 
Op dit moment is 50% van de mensen positief over cremeren en de populariteit stijgt nog steeds. Een aantal opgegeven redenen voor deze keuze zijn: voor 52% van de mensen is dit een gevoelskwestie, in 22% van de gevallen is het de keuze van de nabestaanden en bij 16% van de mensen geldt het motief over de ruimte-inname op aarde na de dood.
 
Waarschijnlijk is de stijging ook toe te schrijven aan de modernisering van de mogelijkheden bij de crematoria. Wij inspireren de mensen om oude en nieuwe rituelen te gebruiken en zien wat de waarde hiervan is. Er is veel meer mogelijk dan men vooraf denkt. Wellicht dat in de nabije toekomst ook resomeren een mogelijke keuze gaat worden. Resomeren, ofwel alkalische hydrolyse, is een chemisch proces waarbij het lichaam van een overledene wordt ontbonden in een stalen drukvat. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een stof met een hoge pH-waarde, meestal kaliumhydroxide, opgelost in heet water. Resomeren is in Nederland echter (nog) niet toegestaan. Dat staat in de Wet op de lijkbezorging. Bij dieren is resomeren al wel toegestaan en wordt het zelfs al toegepast. Resomeren is inmiddels wel goedgekeurd door de Gezondheidsraad en wordt daarmee mogelijk al op korte termijn ook toegestaan in Nederland. Wij volgen de actualiteiten op de voet en zullen u informeren.

Bijzonder is dat jongeren tussen de 18 en 30 jaar de voorkeur geven aan begraven, maar hoe ouder men wordt, des te meer de wens naar boven komt om te cremeren.
 
Bij de vraag: ”Is er leven na de dood?“, denkt 41% dat dát het geval is, 36% denk van niet en 23% weet het nog niet. Tot 55 jaar gelooft 50% in leven na de dood, bij 65+ is dit nog 25%. Per saldo: hoe jonger, des te meer men gelooft in leven na de dood.

Jongeren denken dat door de huidige lastige vraagstukken, w.o.: milieu, hypotheekproblemen en Corona, dat er wel iets moet zijn. Zij geven aan dat ze denken: “Dit kan toch niet alles zijn wat er is”. De generatie uit de 60-tiger jaren heeft een meer optimistische visie dan de jongere generatie.

Bij jongeren wordt er een basaal religieus besef gezien, doordat de jongeren bijvoorbeeld bij een kist tegen opa of oma zeggen: “Tot ziens”.

De rituelen nemen toe in de crematoria, je ziet naast onze professionele funeral planners, die inspireren en ondersteunen, ook ritueel begeleiders en tevens zijn er dominees en priesters die hun assistentie verlenen. Bij christelijke tradities zijn de rituelen uit voorraad leverbaar, maar nu ons land meer en meer seculier aan het worden is, komen er nieuwe rituelen voor de rouwverwerking. Een uitvaart kun je altijd waardig regelen, wij adviseren ook om er de tijd voor te nemen. Els Uitvaartzorg doet haar best voor echt maatwerk en tevreden families, dat lukt gelukkig en is een prachtige ontwikkeling, die zeker in een steeds toenemende mate zal worden doorgezet.