Bijzondere uitvaarten

Voor ons is iedere uitvaart bijzonder, traditioneel of eigentijds. Iedere keer weer ervaren wij het als een eer om een uitvaart te mogen begeleiden. Deelgenoot te mogen zijn van deze voor u zo belangrijke en intieme momenten. Met hart en ziel zetten wij ons voor u in en doen alles wat in ons vermogen ligt om uw bijzondere uitvaart goed te laten verlopen. 

Uitvaart met bijzondere omstandigheden
Soms zijn er omstandigheden of situaties die nóg meer vragen van alle betrokkenen. Als er kinderen bij betrokken zijn bijvoorbeeld of als er sprake is van een niet-natuurlijk overlijden. Hoe moeilijk, anders of bijzonder de omstandigheden ook zijn: u kunt bij ons terecht. Door onze jarenlange ervaring, kennis van zaken, maar ook door onze levenservaring kunnen wij u helpen, advies geven, ideeën aandragen en naast u staan.

Kinderen en verlies

Het zien van kinderen die afscheid moeten nemen van iemand van wie ze veel houden, doet pijn. Weet dat wij aandacht en zorg voor hen hebben. lees meer »

Verlies van je kind

Je wilt er niet aan denken, kunt het je haast niet voorstellen en toch ook dit gebeurt in het leven. Afscheid moeten nemen van je eigen kind. lees meer »

Verstandelijke beperking en verlies

Mensen met een verstandelijke beperking vormen een gewone en tegelijkertijd bijzondere groep in onze samenleving. Bij hun uitvaart of die van een familielid vragen zowel de emotionele als logistieke kant om extra aandacht en begeleiding. lees meer »

Dementie

In de samenleving van vandaag krijgen we er steeds vaker mee te maken. Een dementerende partner die afscheid moet nemen van een geliefde. Ook dit vraagt extra aandacht, begeleiding en zorg om het afscheid zo passend mogelijk in te vullen. lees meer »

Verlies door zelfdoding

Wanneer je een dierbare verliest door zelfdoding, zijn verslagenheid en impact enorm groot. Het verdrietige gebeuren komt ontzettend hard aan en dendert door tot in de verre omgeving. Het 'waarom' houdt mensen bezig. lees meer »

Natuurbegraafplaats

Steeds vaker wordt er gekozen voor een laatste rustplaats op een natuurbegraafplaats. Een stijlvolle uitvaart in een serene omgeving. Volledig terug naar de natuur. Een voorbeeld van zo’n bijzondere uitvaart bij Landgoed Baest vindt u hier:
Symbolen
Het gebruik van symbolen, foto's en persoonlijke voorwerpen van de overledene wordt door nabestaanden vaak als belangrijk ervaren. Het biedt houvast en troost. Er zijn informatieboeken voor begeleiders en familie, die inzicht geven in verdriet en rouw. Ook werkboekjes die ondersteuning kunnen bieden bij de uitleg. Wij hebben exemplaren ter inzage en kunnen u nader informeren.