Dag van het afscheid

Delen van verdriet
De dag van het afscheid is aangebroken. Alles is geregeld. Organisatie en begeleiding liggen in onze handen. Zodat ú zich volledig kunt richten op het afscheid van uw dierbare. Deze dag staat in het teken van eerbetoon en uitingen van respect voor het leven van uw dierbare. Dit is het moment om je te realiseren wat iemand heeft betekend, wat je van hem of haar hebt geleerd, wat je hebt mogen ontvangen en mogen geven. Het is de afsluiting van een leven, waar je aan hebt deelgenomen. Een dag die gedeeld wordt met anderen, die ook geraakt zijn door het verlies. 

Vastleggen van momenten
Het vastleggen van een dag als deze kan waardevol zijn en achteraf troost bieden. Op sommige locaties is het mogelijk een beeld- en geluidsopname te maken van de afscheidsceremonie. Sommige fotografen hebben zich toegelegd op afscheidsfotografie. Zij weten op integere en onopvallende wijze dierbare momenten vast te leggen. Desgewenst kunnen wij dit voor u regelen.