Laatste verzorging

Vroeger werd gesproken over 'afleggen'. De laatste verzorging houdt in het verzorgen en kleden van de overledene. Vaak vindt de verzorging plaats gewoon thuis op bed. Ook is dit mogelijk in de verzorgingsruimte van een rouwcentrum. 

Zelf verzorgen of door het zorgteam
Ons zorgteam kan de laatste verzorging geven. Altijd met veel respect en de grootst mogelijke aandacht.  Het is een eervolle taak. Natuurlijk mag u het ook zelf doen of samen met ons. Wij maken dit altijd bespreekbaar. Uit ervaring weten wij dat de aanwezigheid bij de laatste verzorging voor velen een dierbaar afscheidsmoment is, dat men niet had willen missen. Het is bemoedigend en kan troost bieden, om zelf een taak te vervullen bij de verzorging. Een laatste keer je dierbare zo mooi mogelijk maken. Zijn of haar favoriete kleding uitzoeken, haren kammen, nagels lakken. Het kan allemaal. 

Alleen al aanwezig zijn kan troost bieden. Ook hier geldt: alles kan en mag, niets moet.