Uitvaartzorg

Sommige beslissingen moeten direct genomen worden, andere zaken zijn minder urgent. Door een juiste volgorde aan te brengen, creëren wij rust en structuur en krijgt ú de mogelijkheid weloverwogen keuzes te maken. Wij zijn op de hoogte van alle mogelijkheden. Zodoende kunnen wij u inspireren tot een invulling van het afscheid op maat. Voor zowel degene die is overleden, als voor u als nabestaande.

Laatste verzorging

Vroeger werd gesproken over 'afleggen'. De laatste verzorging houdt in het verzorgen en kleden van de overledene. Vaak vindt de verzorging plaats gewoon thuis op bed. Ook is dit mogelijk in de verzorgingsruimte van een rouwcentrum. lees meer »

Opbaren

Het belang van opbaren is, met je eigen ogen zien dat iemand overleden is. Dit kan helpen het besef van de dood door te laten dringen. Een belangrijk gegeven voor rouwverwerking. Wanneer iemand onverwacht overlijdt, is dit nog meer van betekenis. lees meer » 

Voorbereiding op het afscheid

Stapsgewijs spreken wij in de dagen na het overlijden alles door. We hebben iedere dag contact. In alle rust bespreken we de dag en het tijdstip van de uitvaart. Begraven of cremeren, locatie, het opstellen van de rouwbrief, de uitvaartkist of opbaarplank met wade, bloemen, muziek ... lees meer »

Dag van het afscheid

De dag van het afscheid is aangebroken. Alles is geregeld. Organisatie en begeleiding liggen in onze handen. Zodat ú zich volledig kunt richten op het afscheid van uw dierbare. Deze dag staat in het teken van eerbetoon en uitingen van respect voor het leven van uw dierbare. lees meer »

Voor- en nagesprek

Steeds meer mensen, jong en oud, denken na over hun afscheid en uitvaart en zetten hun wensen op papier. Dit omdat zij een afscheid wensen dat een afspiegeling is van het leven dat zij geleefd hebben, en om te zorgen dat hun naasten niet met vraagtekens achterblijven. Vaak zijn mensen al langere tijd met deze vraag bezig en dat vergt veel energie. lees meer »

Uitvaartmogelijkheden

Eerder mocht ik de uitvaart begeleiden van de heer Gerard Koek. Met veel genoegen denk ik terug aan de opnames die hij verzorgde voor LOVO, de Oisterwijkse omroep, waarin ik mocht vertellen over uitvaartmogelijkheden.