Voor- en nagesprek

Voorgesprek oftewel een zogenaamd laatste wensen gesprek
Steeds meer mensen, jong en oud, denken na over hun afscheid en uitvaart en zetten hun wensen op papier. Dit omdat zij een afscheid wensen dat een afspiegeling is van het leven dat zij geleefd hebben, en om te zorgen dat hun naasten niet met vraagtekens achterblijven. Vaak zijn mensen al langere tijd met deze vraag bezig en dat vergt veel energie. Om verschillende redenen kan het wenselijk zijn dat mensen vóórdat iemand overlijdt, duidelijkheid hebben. Duidelijkheid over de mogelijkheden voor de invulling van het afscheid dat men in gedachten heeft. Duidelijkheid over de kosten die een dergelijke uitvaart met zich meebrengen.

Het kan voelbaar rust brengen. Voor de persoon in kwestie, en voor de naasten. In de emotionele dagen voorafgaand aan het afscheid, hoeft niemand zich dan meer af te vragen hoe de overledene het wel of juist niet gewild zou hebben. De keuze tussen verschillende mogelijkheden is heel belangrijk. Afscheid nemen kan op alle gewenste manieren. Op ongebruikelijke plaatsen, met onalledaagse rituelen. Afscheid nemen vormt een belangrijke pijler voor het rouwproces en verdient alle aandacht en zorg. De periode tussen overlijden en het afscheid is vaak hectisch en chaotisch; wij leiden u door deze kwetsbare periode. 

Tijdens het wensengesprek bespreken we de wensen, ideeën en mogelijkheden voor de uitvaart. Het gesprek resulteert in een overzicht van wensen en bijbehorende kosten. Duidelijk en zonder verrassingen. Een laatste wensengesprek is altijd kosteloos, geheel vrijblijvend en geeft rust en ruimte voor andere dingen. 

Persoonlijk en transparant

De werkwijze van Els Uitvaartzorg is anders dan gebruikelijk in de uitvaartbranche. De mate van begeleiding bepaalt de hoogte van onze vergoeding. Els Uitvaartzorg rekent geen opslag voor andere geleverde diensten en producten, maar gaat uit van de inkoopprijs van bijvoorbeeld rouwdrukwerk, advertenties, catering, rouwauto, etc. Alles wordt tegen inkoopprijs geleverd. Bij Els Uitvaartzorg dus geen opslag, geen provisie en geen commissie.

“Wij hechten waarde aan de vrijheid om mensen zo goed mogelijk te adviseren. Dat kan op deze manier. Ons advies is puur gericht op de tevredenheid van de nabestaanden. Zo passen wij daadwerkelijk op hun portemonnee. Ook als er een uitvaartverzekering is. Mensen weten vaak niet dat zij te allen tijde vrij zijn om de uitvaartonderneming te kiezen die bij hen past. De verzekering keert gewoon een bedrag uit.”

Wij voeren graag kosteloos een laatste wensengesprek met u. Dat geeft direct duidelijkheid. Een laatste wensen gesprek kan bij u thuis plaatsvinden, op kantoor bij Els Uitvaartzorg of op een andere locatie. We tekenen uw wensen op in een verslag. Het origineel is voor u. Een kopie bewaren wij op kantoor. Uitgaande van uw wensen kunnen we een begroting maken van de kosten.  

Een dergelijk gesprek is een goed moment om kennis met ons te maken. Voor toekomstige ingrijpende en intieme momenten in uw leven is het fijn te weten met wie u in contact treedt. 

Nagesprek
Na de uitvaart zijn we er ook voor u. Tijdens een persoonlijk gesprek praten we na en kijken terug op het afscheid en de intense periode daaraan voorafgaand. Ook nemen we samen de eindfactuur door en kijken we vooruit. Zo nodig geven we advies en handreikingen.